Chống diễn biến hòa bình

Sự giảo hoạt của chiếc lưỡi không xương

Sự giảo hoạt của chiếc lưỡi không xương

 •   03/10/2023 22:31:00
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Quy chế hoạt động của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan CSĐT Quý III năm 2023 bằng hình thức trực tuyến từ Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố.
Bản án 3 năm tù cho Hoàng Thị Minh Hồng Liệu “đúng người đúng tội”?

Bản án 3 năm tù cho Hoàng Thị Minh Hồng Liệu “đúng người đúng tội”?

 •   03/10/2023 20:29:00
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Hoàng Thị Minh Hồng - Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) đã bị Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội “trốn thuế”
Việt Tân tiếp tục lợi dụng vấn đề thất nghiệp để xuyên tạc, chống phá

Việt Tân tiếp tục lợi dụng vấn đề thất nghiệp để xuyên tạc, chống phá

 •   02/10/2023 03:47:00
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, những bất ổn về chính trị, xã hội, đại dịch Covid-19 hay sự xung đột giữa một số quốc gia gần đây đã có những tác động đa chiều đến tất cả các quốc gia trên thế giới; trong đó đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của các tổ chức kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp.
Phản bác luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

Phản bác luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

 •   02/10/2023 03:45:00
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Việt Nam không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Tội lỗi của Đặng Đăng Phước

Tội lỗi của Đặng Đăng Phước

 •   30/09/2023 03:53:00
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
          Với âm mưu chống phá Việt Nam lâu dài, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm kiếm các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật.
Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt - Mỹ của Nguyễn Văn Đài

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt - Mỹ của Nguyễn Văn Đài

 •   29/09/2023 02:44:00
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
          Nguyễn Văn Đài là một trong những đối tượng có hoạt động chống phá Việt Nam một cách quyết liệt, điên cuồng và không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Phòng cháy chữa cháy câu truyện không của riêng ai

Phòng cháy chữa cháy câu truyện không của riêng ai

 •   25/09/2023 20:11:00
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Theo thống kê chỉ tính riêng 8 tháng năm 2023, cả nước đã xảy ra 2.031 vụ cháy, tăng 38%, làm 83 người chết, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm xảy ra liên tiếp các vụ cháy, chết 3 - 4 người cùng một gia đình. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đó “Trách nhiệm của ai?” là câu hỏi được đề cập đến nhiều nhất tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu và trả lời!
Hội nhập để tự chủ

Hội nhập để tự chủ

 •   25/09/2023 20:10:00
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Hội nhập quốc tế là xu hướng chung tất yếu của mọi quốc gia trên thế giới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, cũng như khẳng định vai trò của đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên mỗi khi đất nước ta hội nhập sâu, rộng hơn thì các luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam” lại được đưa ra bất chấp những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt thời gian hội nhập với quốc
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

 •   13/09/2023 02:52:00
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nền giáo dục, đào tạo nước ta những thành tựu không thể phủ nhận

Nền giáo dục, đào tạo nước ta những thành tựu không thể phủ nhận

 •   13/09/2023 02:51:00
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn tập trung bám sát và thực hiện tốt chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

 •   13/09/2023 02:49:00
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đó là là muốn xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Phần 2)

Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Phần 2)

 •   13/09/2023 02:48:00
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Phần 1).

Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Phần 1).

 •   13/09/2023 02:45:00
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Internet là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước; đây là một hệ thống thông tin toàn cầu mà các thiết bị điện tử của người dùng có thể truy cập với nhau;
Cảnh giác trước âm mưu phá hoại giáo dục

Cảnh giác trước âm mưu phá hoại giáo dục

 •   07/09/2023 09:10:00
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Trong chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, hoạt động can thiệp tác động chuyển hoá về giáo dục là hoạt động rất đặc trưng nhằm phá hoại lâu dài nền móng của một quốc gia. Hoạt động phá hoại thường âm thầm diễn ra dưới vỏ bọc các dự án tài trợ về giáo dục, học bổng, nghiên cứu khoa học giáo dục và tập huấn các kỹ năng giáo dục cho học sinh, sinh viên và cả giáo viên từ đó tác động đến tư tưởng, truyền hoá các giá trị văn hoá phi truyền thống nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong xã hội từ đó tác động đến ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Người việt khi nào thực sự ủng hộ hàng việt

Người việt khi nào thực sự ủng hộ hàng việt

 •   07/09/2023 09:09:00
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Việt, tuy nhiên đấy chỉ là với các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thông thường còn đa phần chúng ta vẫn đang sử dụng các hàng giá trị cao vẫn đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ… mặc dù Việt Nam cũng đã sản xuất được một số mặt hàng mang hàm lượng giá trị khoa học, công nghệ rất cao, nhưng thực tế sản phẩm của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng cũng như người Việt vẫn quá khắt khe đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước.
Chúng ta đã và đang bảo vệ chủ quyền ra sao

Chúng ta đã và đang bảo vệ chủ quyền ra sao

 •   07/09/2023 09:08:00
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền biển đảo thường xuyên bị các thế lực thù địch xuyên tạc, đặc biệt là số phản động lưu vong tại nước ngoài luôn vu cáo “chính quyền cộng sản bán đất, bán đảo” để kích động người dân, nhằm âm mưu gây bất ổn. Do thiếu dữ kiện không ít người, nhất là kiều bào nước ngoài đã, đang hiểu sai về thực trạng thực thi chủ quyền cũng như quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta.
Hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

 •   06/08/2023 23:12:00
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Theo đánh giá của các Bộ, Ngành và chính quyền các địa phương nước ta luôn đạt lượng lớn về số dự án và giá trị các chương trình viện trợ so với các nước trong khu vực; hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được sử dụng hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Bộ mặt thật của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS

Bộ mặt thật của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS

 •   27/07/2023 20:14:00
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Trong những tổ chức dân sự nổi đình, nổi đám trên không gian mạng thì Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền là tổ chức có hoạt động truyền thông mạnh mẽ, thường xuyên khuếch trương thanh thế, cũng như xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đã từng được BPSOS chú ý đến. Nhắc đến BPSOS không thể không nhắc đến Nguyễn Đình Thắng một người tự nhận “yêu nước”, với vỏ bọc đấu tranh nhân quyền vì dân, xông xáo trên mặt trận chống phá đất nước. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của Thắng cũng như BPSOS để tránh rơi vào âm mưu xấu.
Cảnh giác: Âm mưu xâm lăng văn hóa

Cảnh giác: Âm mưu xâm lăng văn hóa

 •   27/07/2023 20:12:00
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua tình trạng đưa hình ảnh “đường lưỡi bò” vào các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật diễn ra rất nhiều khiến các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm duyệt, cấm lưu hành và xử lý một số cá nhân, tổ chức vi phạm. Tuy nhiên các nhà sản xuất, lưu hành vẫn cố tình cài cắm hình ảnh bản đồ chứa “đường lưỡi bò” gây ra nhận thức sai lệch về chủ quyền lãnh thổ, chính trị mà chúng ta phải nhận biết và cảnh giác trước những thủ đoạn này.

Các tin khác

Trực ban
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Kế hoạch tuần tra kiểm soát
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
 • Đang truy cập55
 • Hôm nay13,493
 • Tháng hiện tại47,750
 • Tháng trước660,365
 • Tổng lượt truy cập6,967,510
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down