THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2023

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chống diễn biến hòa bình

Lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá

Lợi dụng quyền tự do tôn giáo để chống phá

 •   26/05/2023 05:29:00
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta có 54 dân tộc, có 36 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã được nhà nước công nhận hoặc chứng nhận đăng ký hoạt động. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, tại Việt Nam chưa từng xảy ra xung đột dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên do âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã xảy ra một số “điểm nóng” về chính trị - xã hội liên quan đến việc lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” đã từng xảy ra tại tỉnh Lai Châu.
Nghệ sĩ trong văn hoá và đời sống

Nghệ sĩ trong văn hoá và đời sống

 •   26/05/2023 05:28:00
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn “Văn hoá văn nghệ là một mặt trận; người nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” đến nay lời căn dặn đó vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên trong mỗi giai đoạn lịch sử nhiệm vụ đặt ra cho văn nghệ sĩ là khác nhau nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào nghệ sĩ luôn phải xác địch và nhận thức rõ sứ mệnh cao cả trọng trách của văn hoá - văn nghệ là phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Sinh viên Việt Nam với công tác đấu tranh, phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay.

Sinh viên Việt Nam với công tác đấu tranh, phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay.

 •   17/04/2023 05:04:00
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Sinh viên Việt Nam thuộc nhóm thanh niên có độ tuổi đa số từ 18 đến 25, một số ít có tuổi đời thấp hoặc cao hơn tuổi thanh niên; đây là nhóm xã hội đặc biệt vừa là một bộ phận của thanh niên, vừa là một bộ phận của đội ngũ trí thức trong tương lai.
Nâng cao văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Nâng cao văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

 •   12/04/2023 02:38:00
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới với gần 80 triệu người dùng, chiếm 78% dân số. Có thể thấy, mạng xã hội không còn chỉ đơn thuần là phương tiện truyền đạt thông tin mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc truyền bá các sản phẩm văn hóa, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, sáng tạo và phổ biến những giá trị văn hóa mới.
Thông tin chính thống phải đi trước một bước

Thông tin chính thống phải đi trước một bước

 •   12/04/2023 02:35:00
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Nhu cầu về thông tin là một trong nhu cầu rất cơ bản của con người, đặc biệt trong cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4 đang diễn ra, các dòng chảy thông tin diễn ra ngày càng nhanh và đa dạng. Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường thậm chí dẫn đến các nguy cơ về An ninh quốc gia.
Nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay

Nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay

 •   28/03/2023 03:20:00
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách hoạt động chống, phá làm suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy Chính quyền của Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là dần dần thay đổi đường lối chính trị nước ta theo những mưu đồ của họ; họ không từ một thủ đoạn, một lĩnh vực cụ thể nào; và lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, nó tác động đến mọi người trong xã hội; các thế lực thù địch coi đây là một trong những mũi nhọn đột phá để thúc đẩy “tự diễn biến” đưa nền giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương tây.
Nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng

Nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng

 •   07/03/2023 22:36:00
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Phá hoại tư tưởng luôn là một hoạt động trọng tâm trong chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, trong thời đại phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hoạt động phá hoại tư tưởng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo ra sự rối loạn thông tin, tô đậm, khoét sâu vào những tồn tại hạn chế trong quá trình quản lý của chính quyền các cấp từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.Theo thống kê đến hết năm 2022 cả nước có 800 cơ quan báo chí, hơn 100 báo có hoạt động báo điện tử, hơn 600 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập và gần 1.800 trang thông tin điện tử được cấp phép còn hiệu lực tham gia mạnh mẽ vào truyền tải kịp thời thông tin của Đảng, Nhà nước để đẩy lùi thông tin xấu độc, tin giả đang tràn làn trên không gian mạng.
Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển.

 •   07/03/2023 22:33:00
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 80 năm, vào tháng 02/1943 Đảng ta đã thông qua bản Đề cương văn hoá Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh đã khởi thảo, đây được coi là văn kiện đầu tiên của Đảng về văn hoá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt được vận dụng sáng tạo, hiệu quả để toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc của Việt Tân

Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc của Việt Tân

 •   03/03/2023 23:31:00
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Việt Tân là một tổ chức lưu vong có mục đích lật đổ chính quyền Việt Nam hiện tại bằng những hoạt động chính trị, tuyên truyền và các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong quá trình này, Việt Tân đã sử dụng nhiều thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc để đánh đồng dư luận, tạo ra sự nhầm lẫn và tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Sau đây là một số thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc của Việt Tân:
Việt Tân: Hoạt động phá hoại và biện pháp đấu tranh

Việt Tân: Hoạt động phá hoại và biện pháp đấu tranh

 •   27/02/2023 21:13:00
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
Việt Tân hiện đang cố gắng làm những việc vô nghĩa, không hề giúp đất nước phát triển mà chỉ là những việc ích kỷ, tham vọng lợi ích cho chính mình. Việt Tân đã phát ngôn rằng họ đang đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, nhưng thực tế họ đang làm những việc không đúng với mục đích của đấu tranh này. Điển hình như việc tấn công chính quyền Việt Nam, khiến cho sự ổn định của đất nước bị đảo lộn, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân.
Thông tin chính thức từ vụ việc chiến sỹ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Thông tin chính thức từ vụ việc chiến sỹ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

 •   25/02/2023 20:44:00
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/2/2023, trên các trang mạng xã hội đưa tin rất nhiều về vụ việc chiến sỹ nghĩa vụ CAND tử vong sau 10 ngày nhập ngũ tại Yên Bái với nhiều thông tin suy đoán, mang tính chất giật gân câu khách gây ra nhiều dư luận trái chiều.
Hiểu đúng về nhân quyền

Hiểu đúng về nhân quyền

 •   25/02/2023 20:43:00
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Nhân quyền là một khái niệm có tính phổ quát toàn cầu, quy định trong nhiều văn bản luật pháp quốc tế cũng như quy định trong quá trình xây dựng pháp luật các quốc gia. Thế nhưng, nhân quyền vẫn bị hiểu sai lệch, bị bóp méo trong tư duy, quan điểm của không ít tổ chức, cá nhân và khi khái niệm đó bị “đánh tráo” theo động cơ, ý đồ riêng.
Tiêu đề: Đằng sau luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng (Tiếp)

Tiêu đề: Đằng sau luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng (Tiếp)

 •   25/02/2023 20:41:00
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Phần 2: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất trước diễn biến hoà bình
Đằng sau luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

Đằng sau luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

 •   25/02/2023 20:40:00
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Phần 1: Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch
Cùng với công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng là nội dung công tác đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên các thế lực thù địch lại lợi dụng để nhen nhóm tư tưởng phản động, thực hiện các chiến dịch truyền thông xuyên tạc làm lu mờ thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và gieo rắc các luận điệu xuyên tạc.
“Việt Tân” lại dở trò chống phá

Sự thật đằng sau thật sự

 •   24/02/2023 04:10:00
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
          Mỗi khi nhắc đến “Việt Tân” chắc hẳn ai cũng đều biết rõ đây là “Tổ chức khủng bố” thường xuyên hoạt động chống phá Việt Nam, thành viên của tổ chức này là những chuyên gia bịa chuyện, xuyên tạc sai sự thật với ý đồ gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội.
Ảnh chụp video có nội dung xuyên tạc của kênh youtube VOA Tiếng Việt

Dân là chủ, dân làm chủ

 •   23/02/2023 03:09:00
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân dân làm chủ; chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ; nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”.
Nguyễn Văn Đài, Sai lầm nối tiếp sai lầm của đứa con hư

Người con hư đốn

 •   15/02/2023 19:35:28
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Vốn được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam anh hùng như bao người khác, nhưng Nguyễn Văn Đài với tư tưởng cực đoan đã trở thành “người con hư đốn” khi điên cuồng chống phá Tổ quốc đã sinh ra và nuôi dưỡng chính mình.
IMG 1676621903078 1676621912229

Thói xấu chưa từ bỏ

 •   15/02/2023 19:29:40
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Những con người bị đọa đầy khốn khổ bởi tư tưởng chống phá của chính bản thân mình chẳng hề đáng thương, bởi lẽ cuộc đời đâu có ngược đãi họ mà chính họ đã tự ngược đãi bản thân mình. Như quý vị đã biết, tổ chức khủng bố “Việt Tân” là một trong những tổ chức có hoạt động chống phá Việt Nam điên cuồng nhất, tổ chức này thường xuyên lợi dụng hoạt động tự do báo chí, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để xuyên tạc sai sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hạ uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Xuyên tạc lấy phiếu tín nhiệm

Phiếu tín nhiệm hợp lý và cần thiết

 •   10/02/2023 02:36:00
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
 Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Chính trị nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác cán bộ, nhất là việc nhận xét, đánh giá phục vụ công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác, chiến đấu.

Các tin khác

Trực ban
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Kế hoạch tuần tra kiểm soát
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Thủ tục hành chính
 • Đang truy cập192
 • Hôm nay40,290
 • Tháng hiện tại215,173
 • Tháng trước808,232
 • Tổng lượt truy cập2,670,984
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down