Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nội dung

1. Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an huyện, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an huyện, thành phố.
c) Cơ quan phối hợp: Công an xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc Bộ.
2. Đối tượng thực hiện Cá nhân.
3. Cách thức thực hiện - Đăng ký dự tuyển tại Công an xã, phường, thị  trấn, huyện, thành phố nơi công dân đăng ký thường trú hoặc Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lai Châu.
- Nộp hồ sơ tuyển chọn tại Công an quận, huyện.
4. Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức thông báo, tuyên truyền tuyển chọn
Công an thành phố thông báo đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thời gian, thủ tục hồ sơ tuyển chọn, quyền lợi của công dân và gia đình công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
- Bước 2: Tiếp nhận công dân đăng ký dự tuyển
Công an các xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển sơ bộ (về chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ tiếp nhận của công dân) đối với những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an huyện, thành phố để tổng hợp danh sách chung trong toàn huyện, thành phố.
- Bước 3. Tổ chức khám sức khỏe
Công an huyện, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp để thống nhất nhân sự dự kiến tuyển chọn để ra lệnh khám sức khỏe cho công dân. Lệnh khám sức khỏe phải giao cho công dân trước thời điểm khám 15 ngày.
- Bước 4. Tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị công dân dự tuyển
Công an huyện, thành phố tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện.
- Bước 5. Ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Căn cứ kết luận đủ sức khỏe và đủ tiêu chuẩn về chính trị để học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Công an huyện, thành phố lập danh sách công dân đủ điều kiện đề nghị tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hoàn thành thủ tục hồ sơ (gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên) của công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ và bàn giao đầy đủ cho Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh. Lệnh phải được giao cho công dân trước 15 ngày tính đến ngày giao quân.
Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận danh sách và hồ sơ do Công an cấp huyện bàn giao, báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định phân bổ công dân cho các đơn vị theo chỉ tiêu; quản lý hồ sơ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại địa phương và bàn giao hồ sơ cho các đơn vị nhận quân của Bộ.
5. Thời hạn giải quyết Chưa có quy định cụ thể.
6. Lệ phí Không
7. Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

b) Học bạ và Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc (hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời trong trường hợp chưa có bằng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).
c) Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).
d) Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu); xác nhận hộ khẩu thường trú.
đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên).
e) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:
1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi thường trú; độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Ưu tiên tuyển chọn người có độ tuổi từ thấp đến cao (riêng đối với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi (trường hợp không đủ chỉ tiêu để phân bổ có thể tuyển chọn độ tuổi đến hết 25 tuổi).
2. Tiêu chuẩn chính trị:
+ Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hoặc là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
+ Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
3. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.
4. Trình độ học vấn:
+ Công dân có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Ưu tiên tuyển chọn công dân có học lực từ trung bình khá trở lên trong các năm học trung học phổ thông, có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với yêu cầu công tác chuyên môn cần thiết của Công an tỉnh. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
+ Đối với công dân nữ yêu cầu đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ở các ngành, nghề chuyên môn: Y, dược, Sư phạm và Thể dục thể thao.
5. Sức khoẻ: thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện. Đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ cụ thể do Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế quy định.
9. Căn cứ pháp lý + Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
+ Luật Công an nhân dân năm 2018.
+ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
+ Thông tư số 94/2020/TT-BCA, ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu ban hành theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định vè thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
11. Kết quả thực hiện Quyết định tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
 

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
Số kí hiệu:102
Ngày ban hành:05/03/2023
Số kí hiệu:101
Ngày ban hành:05/03/2023
Số kí hiệu:100
Ngày ban hành:05/03/2023
Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Kế hoạch tuần tra kiểm soát
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập111
  • Hôm nay16,368
  • Tháng hiện tại302,567
  • Tháng trước475,954
  • Tổng lượt truy cập8,127,087
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down