36983 Người đang Online

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Công an Lai Châu, giai đoạn 2021-2025. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ chiến sĩ trại tạm giam đặc biệt trong đợt cao điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhanh, phức tạp trong cả nước nói chung và trong tỉnh Lai Châu nói riêng thì CBCS và đội ngũ cán bộ y tế trong trại tạm giam càng nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngại vất vả, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho CBCS cũng như can phạm nhân

Ngày 21/4/2022, Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Đường đã tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt chính trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Hội trường Công an huyện.

Sáng ngày 09/4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Tam Đường đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Về dự Đại hội có lãnh đạo Huyện đoàn Tam Đường, lãnh đạo Công an huyện cùng 45 đại biểu là đoàn viên Chi đoàn trực thuộc Đoàn Công an huyện.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị nghiệp vụ, vũ trang chiến đấu tập trung. Trong những năm qua, được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm giáo dục đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Ngày 16/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến. 

Ngày 15/5/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động).

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điều Bác viết trong Di chúc trước lúc vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn còn in đậm trong trí nhớ mỗi người Việt Nam yêu nước, thậm chí có người đã thuộc lòng từng trang, từng đoạn.

Nhân kỷ niệm 50 năm công bố bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để vận dụng giá trị vào thực hiện thắng lợi mục tiêu như trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định là hết sức cần thiết.

Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Vậy mà nhiều cán bộ lãnh đạo lại quên đi điều đó.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là tình cảm, sự kính trọng của toàn Đảng và toàn dân ta đối với Bác, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa