2510 Người đang Online

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Lai Châu

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Lai Châu

Ngày 17/10/2016, Chủ tịch nước đã ký ban hành Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa