Thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2023

Thứ tư - 07/06/2023 20:37
Tổng chỉ tiêu toàn quốc: 150 chỉ tiêu, trong đó có 135 chỉ tiêu Nam, 15 chỉ tiêu Nữ (bao gồm cả thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng). Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu được phân bổ 15 hồ sơ tham gia dự tuyển (Hồ sơ nam: 11; Hồ sơ nữ: 04).
Thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2023
I. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN
Tổng chỉ tiêu toàn quốc: 150 chỉ tiêu, trong đó có 135 chỉ tiêu Nam, 15 chỉ tiêu Nữ (bao gồm cả thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng). Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu được phân bổ 15 hồ sơ tham gia dự tuyển (Hồ sơ nam: 11; Hồ sơ nữ: 04).
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG
1. Đối tượng tuyển thẳng
- Thí sinh là con đẻ của liệt sĩ Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên);
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hi sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
2. Điều kiện tuyển thẳng
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của CBCS Công an nhân dân. Thực hiện thẩm tra xác minh lý lịch theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên. (Không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.

2. Điều kiện xét tuyển
- Bảo bảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của CBCS Công an nhân dân. Thực hiện thẩm tra xác minh lý lịch theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên. (Không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).
- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:
+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
+ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;
+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.
- Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2023 tại trường đóng tại Thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoặc tại trường dân tộc nội trú;
- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.
III. TỔ CHỨC SƠ TUYỂN
1. Thời gian đăng ký sơ tuyển
- Công an các huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.
- Lập danh sách thí sinh đảm bảo điều kiện về Công an tỉnh (qua Phòng PX01) trước ngày 27/6/2023.
- Tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển tại Bệnh xá Công an tỉnh từ 08h00” ngày 29/6/2023. (thí sinh khi đến khám sức khỏe mang theo 02 ảnh cỡ 4x6 được chụp trong vòng 06 tháng trở lại và lệ phí khám sức khỏe sơ tuyển).
- Thời gian nộp hồ sơ thẩm tra, xác minh lý lịch: Trước ngày 15/7/2023.
2. Thủ tục đăng ký dự tuyển
- Học sinh dự tuyển đến Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký; mang theo bản chính và nộp bản sao có công chứng còn giá trị các loại giấy tờ, gồm:
+ Giấy xác nhận thông tin cư trú, trong đó phải thể hiện rõ thời gian có HKTT tại địa phương;
+ Học bạ THCS;
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
+ Giấy khai sinh;
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
+ Sổ đoàn viên (nếu có);
+ Các giấy chứng nhận ưu tiên khác (nếu có).
* Các giấy tờ trên phải thống nhất về họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc.
IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự tuyển của Công an các huyện, Hội đồng Sơ tuyển Công an tỉnh tổ chức họp, xét duyệt 15 hồ sơ (Hồ sơ nam: 11; Hồ sơ nữ: 04) đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chuyển về Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an để xét tuyển theo quy định.
2. Trường Văn hóa tổ chức xét tuyển chung, không phân biệt theo tỉnh, theo thành phần dân tộc, xét tuyển từ cao xuống thấp để tuyển đủ 150 chỉ tiêu (135 chỉ tiêu nam; 15 chỉ tiêu nữ), xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:
          - Tiêu chí 1: Xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
          - Tiêu chí 2: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
          - Tiêu chí 3: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
          Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
3. Trường Văn hóa lập danh sách thí sinh trúng tuyển theo các tiêu chí quy định, báo cáo Cục Đào tạo thẩm định trước khi chiêu sinh, nhập học.
 

Tác giả: Ban Biên tập, Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập189
  • Hôm nay48,983
  • Tháng hiện tại1,083,448
  • Tháng trước1,492,501
  • Tổng lượt truy cập11,523,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down