Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”

Công an tỉnh Lai Châu thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Thứ năm - 25/08/2022 00:05
Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang; là nguồn để tuyển chọn, phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân và được tính là thực hiện nghĩa vụ tại ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng (02 năm), được tính từ ngày Công an các huyện, thành phố ra lệnh gọi nhập ngũ đến ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định xuất ngũ.
Công an tỉnh Lai Châu thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn

1.1. Đối tượng tuyển chọn:

1.1.1. Công dân nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

1.1.2. Công dân nữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (cá nhân tự nguyện và lực lượng Công an có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

1.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

          1.2.1. Về chính trị: Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

1.2.2. Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

1.2.3. Về trình độ học vấn:

- Đối với công dân nam: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc trở lên. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của lực lượng Công an; công dân có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; người dân tộc thiểu số.

- Đối với công dân nữ: Đã tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp trở lên ở các ngành nghề: Y, Dược; Sư phạm; Thể dục thể thao.

1.2.4. Về sức khỏe: Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thực hiện theo thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; để mở rộng nguồn tuyển quân năm 2023, tiếp tục điều chỉnh một số chuẩn sức khỏe như sau:

- Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy đinh tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trường hợp khó khăn về nguồn tuyển có thể tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 3, trừ công dân có sức khỏe loại 3 về chiều cao, sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ (Sức khỏe loại 3 ảnh hưởng thẩm mỹ: Lác mắt; khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 2 bên đã phẫu thuật tạo hình; một bên tai nhỏ hơn tai bình thường; sẹo bỏng hoặc các sẹo do nguyên nhân khác nhau đã lành có ảnh hưởng đến thẩm mỹ (ở mặt, cổ)), vận động (Sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến vận động: Mất 1 ngón khác của bàn tay (không có ngón cái, ngón trỏ); thừa ngón tay chưa phẫu thuật, dính kẽ ngón tay chưa phẫu thuật), hoặc có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ). Tỷ lệ công dân sức khỏe loại 3 không được vượt quá 20% tổng chỉ tiêu được giao.

- Chỉ số đặc biệt:

+ Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ; từ ½ cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích ½ lưng, ngực, bụng trở lên.

Trường hợp các vết trổ (xăm), phun xăm trên da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xóa hình xăm, chữ xăm) thì có thể xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

+ Có thể xem xét tuyển chọn đối với công dân nam có bắn lỗ ở tai nhưng đã liền thành sẹo.

2. Quyền lợi và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

          - Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo Lệnh gọi của Trưởng Công an huyện, thành phố, công dân tham gia dự tuyển được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

          - Trong thời gian phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được bảo đảm chế độ về ăn, ở; được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo cấp bậc hàm; các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội; có chế độ nghỉ phép theo quy định; được quan tâm bồi dưỡng phát triển Đảng; được các cấp khen thưởng khi có thành tích cao trong công tác, chiến đấu, huấn luyện; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị tai nạn, ốm đau theo quy định của pháp luật...

          Ngoài ra, bản thân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân và thân nhân, được hưởng các chế độ, chính sách khác như đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản chi tiết thi hành.

          - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng trở lên (tính đến tháng dự thi tốt nghiệp THPT), kết quả phân loại cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn thì được tạo điều kiện ôn tập, đăng ký dự tuyển đào tạo Đại học, trung cấp chính quy vào các học viện, trường Công an nhân dân và được cộng điểm ưu tiên theo quy định tuyển sinh Công an nhân dân (hiện nay hệ trung cấp Công an nhân dân chỉ xét tuyển đối với thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân đăng ký dự thi). Sau khi tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.

          - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia dự thi nhưng không trúng tuyển vào các Học viện, trường Công an nhân dân, hết thời gian phục vụ tại ngũ, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và cá nhân tự nguyện thì được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo chỉ tiêu của Bộ Công an phân bổ hàng năm cho Công an tỉnh.

          - Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023, Bộ Công an có chủ trương sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ sẽ được xem xét ưu tiên tuyển thẳng chuyên nghiệp hoặc tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp đối với công dân có trình độ đại học, nhất là đối với số tốt nghiệp loại khá, giỏi các chuyên ngành mà CAND cần và quá trình phục vụ tại ngũ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ trợ cấp xuất ngũ; được tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề; trợ cấp tạo việc làm và các chế độ chính sách khác theo quy định.

          3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển

          - Thời gian đăng ký dự tuyển: Theo lịch sơ tuyển, khám tuyển của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố (dự kiến đến hết tháng 11/2022).

          - Thời gian gọi nhập ngũ: Dự kiến 01 đợt trong tháng 02 năm 2023.

          - Địa điểm đăng ký dự tuyển: Tại Công an các xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.

          - Thủ tục đăng ký dự tuyển: Khi đến dự tuyển công dân cần mang theo các giấy tờ: Căn cước công dân/CMND; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

          Công an các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đến đăng ký viết và nộp tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

          Công an tỉnh Lai Châu thông báo để mọi công dân trong độ tuổi nhập ngũ, có nguyện vọng, đủ điều kiện sơ tuyển, liên hệ trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn chi tiết./.

Tác giả: Phòng tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập187
  • Hôm nay71,648
  • Tháng hiện tại1,209,176
  • Tháng trước1,583,305
  • Tổng lượt truy cập14,814,276
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down