3533 Người đang Online

Họ tên: Phạm Ngọc Chiến                giới tính: Nam

Sinh năm: 1987                              dân tộc: Kinh

Nơi cư trú: 104/781 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Bố: Phạm Ngọc Thông                     Mẹ: Bùi Thúy Hằng

Bị khởi tố: Cố ý gây thương tích

Họ tên: Lý Văn Đinh                 giới tính: Nam

Sinh năm: 1998                       dân tộc: Dao

Nơi cư trú: Bản Dền Thàng, xã Nậm xe, huyện Phong THổ, tỉnh Lai Châu

Bố: Lý A Báo (đã chết)             Mẹ: Lý Xa Téo

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

 

Họ tên: Lý Seo Vu                    giới tính: Nam

Sinh năm: 1978                       dân tộc: Hà Nhì

Nơi cư trú: Bản U Ni Chải, xã Dào San, huyện Phong THổ, tỉnh Lai Châu

Bố: Lý Hờ Dì                           Mẹ: Lò Dì Mé

Can tội: Mua bán trái phép chất ma túy

Họ tên: Ly Mò Chừ                   giới tính: Nam

Sinh năm: 1980                       dân tộc: La Hủ

Nơi cư trú: Bản Seo Thèn B, xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Bố: Ly Hà Xá                           Mẹ: Pờ Là Mé

Can tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy

Họ tên: Ly Khừ Giá                   giới tính: Nam

Sinh năm: 1969                       dân tộc: La Hủ

Nơi cư trú: Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Bố: Ly Go Xa (đã chết)             Mẹ: Phùng Xê Nu

Bị khởi tố: Tàng trữ trái phép chất ma túy

Họ tên: Lò Văn Ứt                    giới tính: Nam

Sinh năm: 1991                       dân tộc: Lào

Nơi cư trú: Bản Phiêng Giằng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò Văn Kẻo                      Mẹ: Lò Thị Én

Bị khởi tố: Tàng trữ trái phép chất ma túy

Họ tên: Lò Văn Tuấn                giới tính: Nam

Sinh năm: 1992                       dân tộc: Thái

Nơi cư trú: Bản Nà Giàng, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò Văn Nhan                     Mẹ: Tòng Thị Phán

Bị khởi tố: Đánh bạc

Họ tên: Lò Văn Thảnh               giới tính: Nam

Sinh năm: 1993                       dân tộc: Thái

Nơi cư trú: Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò Văn Đẹt                        Mẹ: Lường Thị Lao

Bị khởi tố: Đánh bạc

Họ tên: Lò Văn Dương               giới tính: Nam

Sinh năm: 1995                       dân tộc: Thái

Nơi cư trú: Bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò Văn Sơn                       Mẹ: Lò Thị Nính

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

Họ tên: Lò Thị Phùng                giới tính: Nữ

Sinh năm: 1986                       dân tộc: Giấy

Nơi cư trú: Bản Phiêng Giằng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò Văn Sính                      Mẹ: La Thị Xum

Bị khởi tố: Mua bán trái phép chất ma túy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vừ A Chía
Ghi rõ nguồn www.congan.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này