6710 Người đang Online

Họ tên: Lò A Mê                           giới tính: Nam

Tên gọi khác: Lò A Me

Sinh năm: 1998                           dân tộc: Hà Nhì

Nơi cư trú: Bản Pa Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Bố: Lò A Xe                                 Mẹ: Lý Mỳ Xí

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

Họ tên: Lý A Sơn                         giới tính: Nam

Sinh năm: 1995                           dân tộc: Dao

Nơi cư trú: Bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Bố: Lý Phù Dèn                           Mẹ: Tẩn Xa Xý

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

Họ tên: Giàng Thị Đớ                    giới tính: Nữ

Sinh năm: 1953                           dân tộc: Mông

Nơi cư trú: Bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Bố: Giàng A Páo                          Mẹ: Lò Thị Sía

Bị khởi tố: Mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

Họ tên: Giàng A Gia                     giới tính: Nam

Sinh năm: 1988                           dân tộc: Mông

Nơi cư trú: Bản Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Bố: Giàng A Chư                          Mẹ: Giàng Thị Chư

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

Họ tên: Chang Thị Dế                   giới tính: Nữ

Sinh năm: 1958                           dân tộc: Mông

Nơi cư trú: Bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Bố: Chang A Lầu                         Mẹ: Giàng Thị Me

Bị khởi tố: Mua bán trái phép chất ma túy

Họ Tên: Vùi Thị Nguyệt         giới tính: Nữ

Sinh năm: 1989                   dân tộc: Giấy

Nơi cư trú: Bản Nà Vàng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Bố: Vùi Văn Cai                   Mẹ: Lò Thị Quay

Can tội: Mua bán trái phép chất ma túy

Họ Tên: Vàng A Tủa             giới tính: Nam

Sinh năm: 1976                   dân tộc: Mông

Nơi cư trú: Bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Bố: Vàng A Khu                   Mẹ: Mùa Thị Di

Bị khởi tố: Mua bán trái phép chất ma túy

Họ Tên: Thào Thị Cha           giới tính: Nữ

Sinh năm: 1977                   dân tộc: Mông

Nơi cư trú: Bản tu San, xã tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Bố: Thào Sông Lử                    Mẹ: Giàng Thị Máy

Can tội: Mua bán trái phép chất ma túy

Họ Tên: Tẩn Sì Páo              giới tính: Nam

Sinh năm: 1993                   dân tộc: Dao

Nơi cư trú: Bản Bành Phán, xã tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Bố: Tẩn Lao Sử                    Mẹ: Chẻo Mý Nải

Bị khởi tố: Trộm cắp tài sản

Họ Tên: Tẩn Văn Trản          giới tính: Nam

Sinh năm: 1991                   dân tộc: Dao

Nơi cư trú: Bản Tân Hợp, thị trấn tân uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bố: Tẩn Văn Ù                    Mẹ: Lò Thị Khé

Can tội: Trộm cắp tài sản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 069 2469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa