(*)Thông tin bắt buộc
:(*)
: (*)
:
:
: (*)
Nội dung, vướng mắc, bất cập của vấn đề cần phản ánh kiến nghị: (*)
Nhập ký tự trong ảnh:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa