3242 Người đang Online
Trang chủ Chuyên mục tin tức Công an nhân dân

Hiệu quả thiết thực từ công tác dân vận
(Ngày đăng :08/01/2021 5:58:02 CH)


Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Những năm qua, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 09). Qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị 09, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai tới các đơn vị trong toàn Công an tỉnh. Trong đó, xác định rõ công tác dân vận là một nội dung quan trọng của biện pháp vận động quần chúng, là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ", xây dựng và thực hiện phong cách". Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong CAND. Khi đề ra chủ trương, biện pháp công tác phải lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia nhiều hơn, tốt hơn, trực tiếp hơn vào nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an Lai Châu.

Theo đó, các đơn vị Công an trực thuộc, Công an cơ sở cụ thể hóa nội dung, xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp và quyết liệt trong triển khai, tổ chức thực hiện. Các đơn vị có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hình thức sân khấu hóa, giao lưu văn hóa văn nghệ, tờ rơi, hệ thống truyền thanh, loa công cộng, loa truyền thanh không dây… để phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm; vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tham gia quản lý, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật; giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế.

Công an xã Pa Vệ Sủ vận động Nhân dân giao nộp súng tự chế

 

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua do ngành Công an phát động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm; tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí cán bộ chiến sỹ làm công tác dân vận có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực vận động quần chúng. Rõ nét nhất là, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ về công tác dân vận được nâng cao; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra được tăng cường và từng bước đổi mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng công an ngày càng phát triển, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng; công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể được đẩy mạnh.

Đặc biệt là, công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả; lực lượng chiến đấu ở cơ sở được tăng cường, luôn bám sát các địa bàn chiến lược, trọng điểm phức tạp về ANTT; thành lập các tổ, đội công tác nắm chắc tình hình và vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Tạo hiệu ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, trọng điểm phức tạp về ANTT. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng CAND hàng nghìn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an chuyển hóa thành công 13/74 xã trọng điểm phức tạp về ANTT, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tổ chức phá thành công nhiều chuyên án, nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh. Củng cố xây dựng 31/106 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; các sai phạm, vi phạm trong quản lý kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; tăng cường lực lượng phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tình hình dịch Covid – 19 để hoạt động phạm tội.

Công an huyện Than Uyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT

Công an tỉnh còn tăng cường hàng trăm lượt CBCS xuống các địa bàn trọng điểm trong đó tập trung vào xã Tà Tổng, huyện Mường Tè để nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, đồng thời phá nhổ triệt để diện tích đã gieo trồng, giai đoạn 2016 – 2020 đã phát hiện, phá nhổ 87.497m2 diện tích trồng cây thuốc phiện (giảm 75,74% so với giai đoạn trước). Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước đi vào chiều sâu, đã xây dựng 35/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 87/94 xã đạt tiêu chí số 19.2; Tổ chức 150 hội nghị “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”; xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; chú trọng các mô hình, điển hình trong công tác dân vận trong lĩnh vực ANTT ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 31 mô hình lớn và 637 mô hình nhỏ khác nhau, nhiều mô hình được xây dựng, phổ biến rộng rãi, thể hiện tính xã hội hóa cao, hoạt động nề nếp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia mang lại hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội to lớn. Trong quá trình xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện một số mô hình mới, hiệu quả như: Mô hình “Dòng họ không có tội phạm, không có ma túy”, “Móc khóa an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bản bình yên về ANTT”, “Bảo vệ đường biên mốc giới”, “Trường học an toàn về ANTT” làm phong phú, sinh động thêm nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào phòng, chống tội phạm, toàn dân bảo vệ ANTQ; 98% thôn, bản, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự”, 85% “gia đình đạt gia đình văn hóa”, phong trào “Xây dựng xã không có tệ nạn ma túy”... đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

 Học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh ký cam kết về phòng chống tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội năm học 2020 - 2021

Cùng với đó, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch về tăng cường công tác đảm bảo ANTT và tham gia phối hợp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở phụ trách 47 xã trọng điểm phức tạp về ANTT, thường xuyên duy trì CBCS cắm địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện “4 cùng” với nhân dân; giúp nhân dân hàng trăm ngày công trong lao động sản xuất, làm nhà, thu hoạch lúa, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu các ngành chức năng ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già cô đơn, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền 12 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Điển hình là thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an, sự giúp đỡ, ủng hộ của Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Mường Tè, Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang tích cực vào cuộc, thực hiện hỗ trợ 1.062 căn nhà (755 hộ xây mới, 307 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng, hoàn thành 100% mục tiêu, chương trình Đề án đề ra.

 

Lực lượng Công an giúp bà con xã Tà Tổng xây dựng nhà ở theo Đề án 245.

Thời gian tới, để tiếp tục đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 09; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Công an; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua do ngành Công an phát động. Đổi mới cách thức công tác dân vận sao cho gần dân hơn, sát cơ sở hơn, tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp để nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, trong đó chú ý theo dõi những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết phù hợp. Cần phải xem mạng xã hội là môi trường hoạt động của công tác dân vận, phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm. Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Lai Châu trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân(26/02/2021 7:49:19 SA)

Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng CAND(23/02/2021 10:42:22 SA)

Tình người sau “song sắt”(05/02/2021 9:24:04 SA)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp(01/02/2021 2:40:11 CH)

Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội(27/01/2021 1:47:56 CH)

Tin mới nhất

LAI CHÂU QUYẾT TÂM, THẦN TỐC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU CẤP CCCD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH(25/03/2021 2:40:22 CH)

Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I/2021(25/03/2021 2:36:21 CH)

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra các mặt công tác tại Công an huyện Tân Uyên(25/03/2021 2:31:04 CH)

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 25 kg thuốc nổ(25/03/2021 2:23:37 CH)

Những điều cần biết về tuyển sinh CAND năm 2021(16/03/2021 10:42:20 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vừ A Chía
Ghi rõ nguồn www.congan.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này