Thiên Thành Phát dịch vụ sửa nhà chuyên nghiệp : https://thienthanhphatco.com/cai-tao-sua-nha-da-nang/

Cửa lưới chống muỗi Akado https://akado.vn/

Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của lực lượng Công an

Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định áp dụng thực hiện 07 quy trình về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng
(Ngày đăng :20/05/2022 7:53:42 SA)


Triển khai Quyết định số 09-QĐ/UBKT, ngày 30/3/2022 của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện các quy trình về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về việc ban hành 07 quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp. Về nội dung và các bước thực hiện của 07 quy trình cơ bản giống với các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trước đây, tuy nhiên có một số điểm mới sau:

         Thứ nhất, các quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề đều quy định rõ mốc thời gian và thời gian tiến hành cuộc kiểm tra, giám sát.

         Quy trình giám sát chuyên đề: Mốc thời gian giám sát không quá 03 năm gần nhất; thời gian làm việc của Đoàn (Tổ) giám sát đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày, cấp tỉnh không quá 45 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 30 ngày, cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể giám sát có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát đối với từng cấp.

         Quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: Thời gian làm việc của Đoàn (Tổ) kiểm tra đối với cấp Trung ương không quá 120 ngày, cấp tỉnh không quá 90 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 60 ngày, cấp cơ sở không quá 45 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp.

         Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và quy trình kiểm tra tài chính đảng: Mốc thời gian kiểm tra không quá 05 năm gần nhất; thời gian làm việc của Đoàn (Tổ) kiểm tra đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày, cấp tỉnh không quá 45 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 30 ngày; cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp theo quy định.

         Thứ hai, việc triển khai các quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát ngoài cách làm việc trực tiếp như trước, trường hợp cần thiết có thể triển khai theo hình thức trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn. Ngoài ra, đối với quy trình giám sát chuyên đề; quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng khi thông qua dự thảo báo cáo của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát hoặc Thông báo kết luận của ủy ban kiểm tra với đối tượng, trường hợp cần thiết có thể triển khai theo hình thức trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

         Thứ ba, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát do tổ chức đảng là đối tượng kiểm tra hoặc trực tiếp quản lý đảng viên được kiểm tra tổ chức và chủ trì, ghi biên bản hội nghị (trước đây là đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát ghi biên bản).

Thứ tư, khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra thì Thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đoàn (tổ) hoặc đại diện đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát được quyền công bố đến đối tượng, như trước đây phải là đại diện Ủy ban Kiểm tra.

          Để triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất trong Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, ngày 30/3/2022 UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 09-QĐ/UBKT, áp dụng thực hiện 07 quy trình về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng ban hành theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương 

Quyết định kèm theo 09-QĐ/UBKT

Tin liên quan

Cụm Thi đua số II: Sơ kết phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”(01/07/2022 5:44:57 CH)

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành về tổ chức phiên tòa trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.(01/07/2022 4:43:35 CH)

Đảng ủy Công an huyện Nậm Nhùn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Tham mưu Tổng hợp lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025(01/07/2022 4:36:27 CH)

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh dự án phát triển cao su năm 2021(03/07/2022 8:29:57 SA)

Công khai danh mục thủ tục hành chính đưa ra tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận một cửa Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lai Châu (01/07/2022 4:08:29 CH)

Tin mới nhất

Cụm Thi đua số II: Sơ kết phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”(01/07/2022 5:44:57 CH)

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành về tổ chức phiên tòa trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.(01/07/2022 4:43:35 CH)

Đảng ủy Công an huyện Nậm Nhùn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Tham mưu Tổng hợp lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025(01/07/2022 4:36:27 CH)

Lực lượng Công an giúp dân di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở(01/07/2022 4:32:47 CH)

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh dự án phát triển cao su năm 2021(03/07/2022 8:29:57 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Sùng A Súa