10365 Người đang Online
Trang chủ Chuyên mục tin tức Thông Báo

Thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020
(Ngày đăng :14/12/2020 12:00:00 SA)


Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BCA, ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, về thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; 

Căn cứ Công văn số 4580/X01-P5, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về thực hiện Đề án thí điểm kết hợp tuyển chọn và tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai tại T34;

Căn cứ Thông báo số 1443/TB-T06-P3, ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020;

Công an tỉnh Lai Châu thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020 như sau:

1. Đối tượng sơ tuyển

Nam công dân đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học ở 86 ngành (Phụ lục 1) và được quy định trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (Theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); trường hợp đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sau đại học thì chỉ sử dụng ngành đào tạo trình độ đại học. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại cơ sở đào tạo nước ngoài phải có văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiêu chuẩn sơ tuyển

          Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; riêng tiêu chuẩn sức khỏe người dự tuyển đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại điều 6 Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (trừ tiêu chuẩn về chiều cao và thị lực do đã có quy định cụ thể) và các tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn độ tuổi: Không quá 30 tuổi đối với tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ và không quá 35 tuổi đối với tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, thời điểm tính đến ngày dự thi.

b) Tiêu chuẩn sức khoẻ:

- Tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn chiều cao từ 1m64 trở lên, thể hình, thể trạng cân đối giữa chiều cao và cân nặng, không dị hình, dị dạng, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

- Không tuyển những người có tật khúc xạ về mắt (cận 1,5 diop trở lên, viễn thị ở các mức độ).

c) Tiêu chuẩn văn bằng: Tốt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung.

3. Mã trường, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

- Mã trường: PCH

- Mã ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 7860113

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu

4. Bài thi và hình thức thi

a) Bài thi

Tổ chức 03 bài thi: Bài thi điều kiện nhận thức chung và thí sinh chọn một trong 2 tổ hợp bài thi như sau:

- Tổ hợp thứ nhất gồm bài thi: môn Toán cao cấp và môn Hóa học đại cương

- Tổ hợp thứ hai gồm bài thi: môn Toán cao cấp và môn Vật lý đại cương

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển sẽ xác định số lượng chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp bài thi.

b) Hình thức thi: Tự luận

c) Cách tính điểm

Bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm các bài thi được tính như sau:

- Bài thi điều kiện nhận thức chung: tính điểm điều kiện để xét tuyển

- Bài thi môn Toán cao cấp, môn Vật lý đại cương hoặc Hóa học đại cương: tính hệ số 1.

- Tổng điểm thi tuyển = Điểm bài thi Toán cao cấp + Điểm bài thi Vật lý đại cương (hoặc Hóa học đại cương) + Điểm ưu tiên.

6. Xét tuyển và thi tuyển

a. Xét tuyển

Xét tuyển (tuyển thẳng không qua thi tuyển) đối với thí sinh có trình độ Tiến sĩ.

b. Thi tuyển

Thí sinh trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ các bài thi.

- Điểm mỗi bài thi đạt từ 05 điểm trở lên.

- Có tổng điểm thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong tổng số chỉ tiêu Bộ giao.

7. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

29/01/2021

Sáng

Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi

30/01/2021

Sáng

Điều kiện nhận thức chung

120 phút

7h30’

7h35’

30/01/2021

Chiều

Toán cao cấp

180 phút

14h25’

14h30’

31/01/2021

Sáng

Vật lý đại cương/ Hóa học đại cương

180 phút

7h30’

7h35’

          8. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

          a) Hồ sơ đăng ký dự thi

          - Danh sách thí sinh đăng ký dự thi

- Hồ sơ tuyển sinh và đăng ký dự thi của các thí sinh gồm:

+ Phiếu thẩm định dự thi vào trường Đại học PCCC;

+ Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

+ Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

+ Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

+ Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương của thí sinh;

+ Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài;

+ Bản photo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Các tài liệu chứng minh để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có);

+ Ảnh 4cmx6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Đối với các thí sinh dự tuyển là Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài hồ sơ quy định ở trên cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

+ Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi: 105.000 đồng/hồ sơ.

b) Một số lưu ý về hồ sơ xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển phải do cán bộ tuyển sinh của Công an các huyện, thành phố chuyển đến, nộp tại đội Tổ chức, biên chế và đào tạo phòng PX01, Công an tỉnh không tiếp nhận hồ sơ xét tuyển do thí sinh tự nộp.

- Công an các huyện, thành phố cần chú ý sắp xếp hồ sơ của thí sinh theo đúng thứ tự của danh sách và file dữ liệu gửi kèm; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh vào file dữ liệu (theo mẫu).

9. Ưu tiên tuyển sinh

Điểm ưu tiên và mã ưu tiên được quy định như sau:

Mã 01: Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con liệt sĩ, con thương binh Công an nhân dân có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: được cộng 02 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Mã 02: Thí sinh là con đẻ của sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân Công an, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong Công an nhân dân; Trưởng, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục trong Công an xã từ 15 năm trở lên (đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, từ trần) được cộng 1,5 điểm vào tổng số điểm thi tuyển. Các trường hợp bị xử lý hình sự, kỷ luật buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì con không được công điểm ưu tiên. Nếu công dân có cả bố và mẹ thuộc nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên, nhưng chỉ có bố hoặc mẹ bị kỷ luật bằng các hình thức trên thì vẫn được cộng điểm ưu tiên.

Mã 03: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển, được cộng 1,5 điểm vào tổng số điểm thi tuyển sinh.

Trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

- Thời gian đăng ký sơ tuyển: Công an các huyện, thành phố bắt đầu tiếp nhận đăng ký dự sơ tuyển từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 15/12/2020.

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (VĂN BẰNG THỨ NHẤT)
TUYỂN CHỌN KẾT HỢP TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG THỨ HAI TẠI T06

 

 

STT

Ngành đào tạo

1        

Vật lý học

2        

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

3        

Cơ học

4        

Hoá học

5        

Khoa học vật liệu

6        

Khoa học môi trường

7        

Toán học

8        

Khoa học tính toán

9        

Toán ứng dụng

10   

Toán cơ

11   

Toán tin

12   

Thống kê

13   

Khoa học máy tính

14   

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

15   

Kỹ thuật phần mềm

16   

Hệ thống thông tin

17   

Kỹ thuật máy tính

18   

Công nghệ kỹ thuật máy tính

19   

Công nghệ thông tin

20   

An toàn thông tin

21   

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

22   

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

23   

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

24   

Công nghệ kỹ thuật giao thông

25   

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

26   

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

27   

Công nghệ chế tạo máy

28   

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

29   

Công nghệ kỹ thuật ô tô

30   

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

31   

Công nghệ kỹ thuật tàu thủy

32   

Bảo dưỡng công nghiệp

33   

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

34   

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

35   

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

36   

Công nghệ kỹ thuật hoá học

37   

Công nghệ vật liệu

38   

Công nghệ kỹ thuật môi trường

39   

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

40   

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

41   

Cơ kỹ thuật

42   

Kỹ thuật cơ khí

43   

Kỹ thuật cơ điện tử

44   

Kỹ thuật nhiệt

45   

Kỹ thuật cơ khí động lực

46   

Kỹ thuật công nghiệp

47   

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

48   

Kỹ thuật hàng không

49   

Kỹ thuật tàu thuỷ

50   

Kỹ thuật ô tô

51   

Kỹ thuật điện

52   

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

53   

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

54   

Kỹ thuật hoá học

55   

Kỹ thuật vật liệu

56   

Kỹ thuật vật liệu kim loại

57   

Kỹ thuật dệt

58   

Kỹ thuật môi trường

59   

Vật lý kỹ thuật

60   

Kỹ thuật hạt nhân

61   

Kỹ thuật mỏ

62   

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

63   

Kỹ thuật dầu khí

64   

Kỹ thuật biển

65   

Công nghệ sợi, dệt

66   

Công nghệ vật liệu dệt, may

67   

Công nghệ dệt, may

68   

Công nghệ da giày

69   

Công nghệ chế biến lâm sản

70   

Kiến trúc

71   

Kiến trúc cảnh quan

72   

Kiến trúc nội thất

73   

Kiến trúc đô thị

74   

Quy hoạch vùng và đô thị

75   

Quản lý đô thị và công trình

76   

Thiết kế nội thất

77   

Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị

78   

Đô thị học

79   

Kỹ thuật xây dựng

80   

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

81   

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

82   

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

83   

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

84   

Kỹ thuật cấp thoát nước

85   

Quản lý xây dựng

86   

Bảo hộ lao động

 

Tin liên quan

Lai Châu dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số chuyển sang cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử(27/01/2021 3:10:11 CH)

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Công an tỉnh Lai Châu năm 2021(19/01/2021 3:10:37 CH)

Thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020(14/12/2020 4:32:44 CH)

Bộ Công an cảnh báo người dùng điện thoại hệ điều hành Android về phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm(07/12/2020 9:50:18 SA)

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý, cách ly đối với người đến về từ nơi có dịch bệnh (26/07/2020 7:53:53 CH)

Tin mới nhất

LAI CHÂU QUYẾT TÂM, THẦN TỐC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU CẤP CCCD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH(25/03/2021 2:40:22 CH)

Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I/2021(25/03/2021 2:36:21 CH)

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra các mặt công tác tại Công an huyện Tân Uyên(25/03/2021 2:31:04 CH)

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 25 kg thuốc nổ(25/03/2021 2:23:37 CH)

Những điều cần biết về tuyển sinh CAND năm 2021(16/03/2021 10:42:20 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vừ A Chía
Ghi rõ nguồn www.congan.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này