1476 Người đang Online
Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động LLCA

Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Lai Châu
(Ngày đăng :21/10/2020 10:06:07 SA)


Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị có chức năng giải quyết TTHC nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, thông qua đó, nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Công an tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ tháng 6 đến tháng 8/2020, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấp, quản lý Chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý cư trú; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được tiến hành bằng phương pháp điều tra xã hội học, tại các đơn vị sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp (người dân, người đại diện cho tổ chức) đã trực tiếp thực hiện TTHC và nhận kết quả trong phạm vi thời gian diễn ra điều tra xã hội học tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra. Chỉ số hài lòng của người dân được đo lường trên 05 yếu tố cơ bản với 13 tiêu chí cụ thể của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, đó là: tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan Công an; thủ tục hành chính; cán bộ giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị, đánh giá ở 5 mức độ từ Rất hài lòng/ Hài lòng/ Bình thường/ Không hài lòng/ Rất không hài lòng.

Sau khi hoàn thành điều tra xã hội học, tổng số phiếu thu về là 250/250 phiếu, đạt 100% số phiếu phát ra; trong đó, số phiếu thu về hợp lệ đạt 100%. Kết quả:

Việc tiếp cận thông tin về cơ quan giải quyết TTHC đa dạng, thuận lợi cho tổ chức cá nhân, cụ thể: 35% người được hỏi tiếp cận thông tin qua hỏi người thân, bạn bè; 31,3% thông qua chính quyền phường, xã; 13,8% qua phương tiện thông tin đại chúng; 19,9% qua mạng Internet.

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã phát huy được nhiều kết quả tích cự, thể hiện giảm đáng kể số lần đi lại của tổ chức, công dân. cụ thể: qua khảo sát có 96,3% số người được hỏi khẳng định chỉ cần đi lại 01-02 lần trong quá trình giải quyết công việc, 3,7% đi lại từ 03 trở lên; 100% người được hỏi khẳng định các đơn vị thực hiện trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn, sớm hẹn, đáng chú ý 34,1% người được hỏi khẳng định họ được trả trả hồ sơ trước thời hạn theo quy định.

Đánh giá về các tiêu chí cụ thể đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức:

 

NỘI DUNG

Tổng số phiếu lựa chọn

Tỷ lệ từ mức hài lòng

RấtHL

HL

Bình thường

không HL

Rất không HL

1. Nơi ngồi chờ giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị Công an có đủ chỗ ngồi

165

67

18

0

0

92.80%

2. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an đầy đủ

159

79

12

0

0

95.20%

3. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an hiện đại

152

82

16

0

0

93.60%

4. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an dễ sử dụng

164

72

14

0

0

94.40%

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

5. Thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đầy đủ

187

59

4

0

0

98.40%

6. Thủ tục hành chính được công khai, niêm yết chính xác

185

63

2

0

0

99.20%

7. Thành phần hồ sơ phải nộp là đúng quy định

190

56

4

0

0

98.40%

8. Mức phí/lệ phí mà phải nộp là đúng quy định

188

58

4

0

0

98.40%

9. Thời gian giải quyết ghi trong giấy hẹn (tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kết quả) là đúng quy định

187

61

2

0

0

99.20%

III. CÁN BỘ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

 

 

 

 

 

10. Cán bộ, chiến sĩ có thái độ giao tiếp lịch sự

178

65

7

0

0

97.20%

11. Cán bộ, chiến sĩ chú ý lăng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức

177

69

4

0

0

98.40%

12. Cán bộ, chiến sĩ trả lời, giải thích đầy đủ ý kiến của người dân/đại diện tổ chức

171

75

3

0

0

98.40%

13. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo

170

78

2

0

0

99.20%

14. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu

174

74

2

0

0

99.20%

15. Cán bộ, chiến sĩ tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc

184

64

2

0

0

99.20%

IV. KỂT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

 

 

 

 

 

 

16. Kết quả nhận được là đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ)

189

56

5

0

0

98.00%

17. Kết quả nhận được có thông tin đầy đủ

192

53

5

0

0

98.00%

18. Kết quả nhận được có thông tin chính xác

195

48

7

0

0

97.20%

V. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

 

 

 

 

 

 

19. Cơ quan, đơn vị Công an có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức

116

121

13

0

0

94.80%

20. Ông/bà dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị

115

123

12

0

0

95.20%

21. Cơ quan, đơn vị Công an tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị

124

117

9

0

0

96.40%

22. Cơ quan, đơn vị Công an thông báo kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị cho tổ chức, cá nhân

124

116

10

0

0

96.00%

 Việc triển khai hoạt động đo lường sự hài lòng của người dân được tiến hành đúng quy định, đảm bảo yêu cầu thời gian, phương pháp theo kế hoạch. Có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện. Kết quả đánh giá các tiêu chí tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, cán bộ trực tiếp giải quyết công việc, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị đều đạt mức "hài lòng" trở lên; qua đó đã đánh giá kết quả công tác cải các hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công của Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, mong đợi của tổ chức công dân.

Công tác điều tra xã hội học dưới hình thức lấy Phiếu ý kiến trực tiếp đã nhận được sự đồng tình, hợp tác tích cực của cá nhân, tổ chức, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền kiểm tra, giám sát và phản ánh của nhân dân. Căn cứ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC để tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

 

 

Tin liên quan

Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả(23/11/2020 10:07:02 SA)

“Tiếp bước cho em đến trường”(19/11/2020 4:08:40 CH)

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy thủy điện Lai Châu(19/11/2020 4:00:21 CH)

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020(18/11/2020 8:32:07 SA)

95 Công an viên bán chuyên trách được tập huấn nghiệp vụ(17/11/2020 10:32:54 SA)

Tin mới nhất

Bộ Công an biểu dương 197 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(23/11/2020 4:18:56 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách(23/11/2020 10:10:46 SA)

Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả(23/11/2020 10:07:02 SA)

Nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm về ma túy trong tình hình mới(23/11/2020 9:57:53 SA)

“Tiếp bước cho em đến trường”(19/11/2020 4:08:40 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Giấy phép số: 81/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu cấp ngày: 08/02/2017
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu
Số điện thoại: 0692 469 502
Chịu trách nhiệm: Trưởng Ban Biên tập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vừ A Chía
Ghi rõ nguồn www.congan.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này