Thông tin chi tiết tuyển sinh đào tạo văn bằng 2

Thứ năm - 11/04/2024 04:16
Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2024
Thông tin chi tiết tuyển sinh đào tạo văn bằng 2
Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2024
Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 26/3/2024 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 05); Hướng dẫn số 695 ngày 16/3/2023 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; 
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
          1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng dự tuyển: 
- Công dân Việt Nam (Cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ban, ngành; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển).
- Chiến sĩ nghĩa vụ CAND đang phục vụ tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển.
1.2. Điều kiện dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục & đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:
          - Trình độ, hình thức đào tạo:
            + Thí sinh tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 2) được áp dụng tiêu chí dự tuyển là: Xếp loại bằng tốt nghiệp trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.
+ Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ (đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển) có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên được đăng ký dự tuyển.
          - Lưu ý:
          + Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân (CAND) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.
          + Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: Khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: Xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: Khá).
            - Độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).
          - Tiêu chuẩn chính trị: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2024.
          - Tiêu chuẩn sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2024 (theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân;
            Trong đó:
 * Phải có đủ sức khỏe đạt Loại 1 (một), Loại 2 (hai);
 * Về chiều cao
 + Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;
+ Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao giảm 02 cm tiêu chuẩn chiều cao đối với thi sinh so với thí sinh ngành khác.
* Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
* Thị lực: không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì không quá 3 đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý mỗi mắt dưới 01 (một) đi -ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 9/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).
          - Lĩnh vực dự tuyển: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có bằng tốt nghiệp đại học (văn bằng 1) thuộc mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo được đăng ký dự tuyển vào học viện, trường CAND nào thì sẽ tham gia xét tuyển thẳng tại học viện, trường CAND đó (Phụ lục 1).
 Phụ lục 1: DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND
(Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành
kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT)
TT Đăng ký dự tuyển Mã lĩnh vực, nhóm ngành
đào tạo
Tên lĩnh vực, nhóm ngành
đào tạo
1 Dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01 748 Máy tính và công nghệ thông tin
2 Dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06 738 Pháp luật
742 Khoa học sự sống
744 Khoa học tự nhiên
746 Toán và thống kê
748 máy tính và công nghệ thông tin
751 Công nghệ kỹ thuật
752 Kỹ thuật
758 Kiến trúc và xây dựng
772 Sức khỏe
785 Môi trường và bảo vệ môi trường
3 Dự tuyển đào tạo tại T07 748 Máy tính và công nghệ thông tin
751 Công nghệ kỹ thuật
752 Kỹ thuật
738 Pháp luật
742 Khoa học sự sống
734 Kinh doanh và quản lý
758 Kiến trúc và xây dựng
772 Sức khỏe về lĩnh vực y - dược
776 Dịch vụ xã hội
4 Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02 Không quy định mã lĩnh vực,
nhóm ngành đào tạo
 
Phụ lục 2: DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO,
NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,
KỸ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành
kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT)
Mã lĩnh vực,
nhóm ngành đào tạo
Tên lĩnh vực,
nhóm ngành đào tạo
71401 Khoa học giáo dục
7140209 Sư phạm Toán học
7140210 Sư phạm Tin học
7140211 Sư phạm Vật lý
7140212 Sư phạm Hóa học
7140213 Sư phạm Sinh học
7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
7140246 Sư phạm công nghệ
7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên
742 Khoa học sự sống
744 Khoa học tự nhiên
746 Toán và thống kê
748 Máy tính và công nghệ thông tin
751 Công nghệ kỹ thuật
752 Kỹ thuật
758 Kiến trúc và xây dựng
77206 Kỹ thuật Y học
 2Chỉ tiêu tuyển sinh
- Phương thức 1
Trường Mã ngành Phương thức 1
Tổng Nam Nữ
T01 7860100 21 19 02
7480202 9 8 1
T02 7860100 30 27 3
T06 7860113 15 13 2
T07 7840200 15 13 2
- Phương thức 2
Trường Mã ngành Phương thức 2
Tổng Nam Nữ
T01 7860100 49 44 5
7480202 21 19 2
T02 7860100 70 63 7
T06 7860113 35 32 3
T07 7840200 35 32 3
* Lưu ý: Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.
3. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo
3.1. Ngành, chuyên ngành đào tạo
3.1.1. Học viện An ninh
- Ký hiệu trường: ANH.
- Ngành nghiệp vụ An ninh: Mã ngành 7860100.
- Ngành An toàn thông tin/ An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Mã ngành 7480202.
3.1.2. Học viện Cảnh sát
- Ký hiệu trường: CSH.
- Ngành nghiệp vụ Cảnh sát: Mã ngành 7860100.
3.1.3. Đại học Phòng cháy chữa cháy
- Ký hiệu trường: PCH.
- Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Mã ngành 7860113.
       3.1.4. Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
- Ký hiệu trường: HCB.
- Ngành Kỹ thuật CAND: Mã ngành 7480200.
3.2. Thời gian đào tạo
Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường Công an nhân dân.
4. Phân vùng tuyển sinh
- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân: Tuyển sinh địa bàn cả nước.
-  Học viện Cảnh sát nhân dân, các ngành khác của Học viện An ninh: Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).
- Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: tuyển sinh có nơi thường trú ở địa bàn tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
5. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
 Thực hiện theo 02 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và thi tuyển.
5.1.  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:
          - Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
  - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).
   - Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).
- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
* Lưu ý:
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại Phụ lục 4) có thời hạn không quá 02 năm liền kề từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/4/2024. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an tỉnh trước ngày 20/5/2024.
Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an các địa phương nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
- Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).
- Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (phụ lục 3).
Phụ lục 3: QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA
TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4
Điểm hệ 10 Điểm hệ 4
9.3 - 10.0 4.0
8.5 - 9.2 3.7
7.8 - 8.4 3.5
7.0 - 7.7 3.0
6.3 - 6.9 2.5
5.5 - 6.2 2.0
4.8 - 5.4 1.5
4.0 - 4.7 1.0
< 4 0
5.2. Phương thức 2: Thi tuyển
Điều kiện dự tuyển:
- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát: Không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.
- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin (7480202) tại Học viện An ninh, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).
- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học PCCC: Thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).
- Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).
- Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.
          - Môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công thức tính điểm xét tuyển, thứ tự xét tuyển: Công an tỉnh sẽ thông báo các thông tin theo quy định sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo.
Phụ lục 4: QUY ĐỔI ĐIỂM CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
(Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác được quy đổi
tương tự bảng quy đổi ngoại ngữ tiếng Anh)
 
TOEIC
IELTS
(Academic)
TOEFL
 PBT
TOEFL
 CBT
TOEFL
 iBT
CEFR
0 - 250 0 - 1.0 0 - 310 0 - 30 0 - 8 A1
1.0 -1.5 310 - 343 33 - 60 9 - 18
255 - 500 2.0 - 2.5 347 - 393 63 19 - 29
3.0 - 3.5 397- 433 93 - 120 30 - 40 A2
501 - 700 4.0 437 - 473 123 - 150 41 - 52 B1
4.5 - 5.0 477 - 510 153 - 180 53 - 64
701 - 900 5.5 - 6.5 513 - 547 183 - 210 65 - 78 B2
901 - 990 7.0 - 8.0 550 - 587 213 - 240 79 - 95 C1
  8.5 - 9.0 590 - 677 243 - 300 96 - 120 C2
Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Level
990 9 677 300 120 C2
         6. Ưu tiên trong tuyển sinh
            - Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
          - Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.
          - Điểm ưu tiên của thí sinh: Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo.
7. Thời gian sơ tuyển
* Thời gian sơ tuyển thực hiện: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 20/4/2024.
  Thời gian khám sức khỏe sơ tuyển sinh: Dự kiến vào ngày trước ngày 20/5/2024 (thời gian cụ thể Công an tỉnh sẽ thông báo sau).
8. Thời gian tuyển sinh
TT Thời gian Nội dung Ghi chú
1 15/3-15/4/2024 - Tham mưu hướng dẫn tuyển sinh; phối hợp với các đơn vị tổ chức thông tin tuyên truyền về tuyển sinh văn bằng 2.
- Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sơ tuyển, tổ chức thông tin tuyên truyền, tiếp nhận, hướng dẫn thí sinh đăng ký sơ tuyển; gửi danh sách thí sinh đạt sơ tuyển (tại cơ sở) về Công an tỉnh (qua phòng PX01)
 
2 16/4- 20/5/2024 - Tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển tại Bệnh xá Công an;
- Công an các huyện, thành phố hoàn thiện và nộp hồ sơ dự tuyển;
- Gửi báo cáo kết quả tra cứu B5 và thẩm tra sơ bộ đối với thí sinh.
(gửi về Công an tỉnh, qua Phòng PX01).
 
3 21/5-28/5/2024 - Nhập dữ liệu tuyển sinh trên phềm mềm tuyển sinh của BCA (Phòng PX01).
- Hoàn thiện nộp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển VB2 và dữ liệu sơ tuyển về các trường CAND.
- Báo cáo kết quả sơ tuyển về X02.
 
  01-10/6/2024 - Các trường CAND báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, dữ liệu thí sinh dự tuyển về X02;
- Các trường CAND báo cáo phương án xét tuyển Phương thức 1 VB2 tuyển mới về X02.
 
4 15-16/6/2024 Tổ chức thi tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới  
5 17-22/6/2024 Các trường CAND tổ chức chấm thi, báo cáo dữ liệu kết quả chấm thi VB2 tuyển mới về X02 và thống nhất ngày thông báo điểm thi và tiếp nhận hồ sơ phúc khảo  
6 10/7/2024 Các trường CAND báo cáo kết quả chấm phúc khảo và phương án xét tuyển Phương thức 2 VB2 tuyển mới  
7 14-15/7/2024 X02 thẩm định, phê duyệt danh sách trúng tuyển VB2 tuyển mới  
8 16/7/2024 Các trường CAND thông báo kết quả trúng tuyển VB2 tuyển mới về Công an các đơn vị, địa phương; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng  
6 10-15/8/2024 Các trường CAND nhập học thí sinh trúng tuyển VB2 tuyển mới  
7 30/8/2024 Các trường CAND hoàn thành công tác phúc tra kết quả sơ tuyển, xét tuyển, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn nhập học của thí sinh trúng tuyển. Căn cứ theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an để giải quyết và báo cáo kết quả, dữ liệu về X02  
          Tháng 6/2024 không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt tiếp theo vào tháng 11/2024 (Sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo).
          9. Ngưỡng đầu vào: Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo, Bộ Công an.
          10. Tiến hành sơ tuyển
- Quy trình sơ tuyển gồm:
+ Kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; kiểm tra xếp loại bằng tốt nghiệp đại học; kiểm tra ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đúng với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo trong danh mục tuyển sinh của các trường CAND; kiểm tra bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
+ Kiểm tra sức khỏe;
+ Tra cứu theo Mẫu B5 và thẩm tra sơ bộ lý lịch của thí sinh kết thúc trước ngày nộp hồ sơ về các trường CAND;
Chú ý: Các thí sinh khi đến khám sức khỏe phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình với hội đồng khám sức khỏe và nộp lệ phí khám sức khỏe do Bệnh xá Công an tỉnh thu theo quy định.
          11. Đăng ký sơ tuyển và thủ tục đăng ký sơ tuyển
- Thí sinh đăng sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký tại Công an cấp huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và mang theo bản chính và bản sao công chứng còn hiệu lực pháp lý các loại giấy tờ: (1) Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; (2) Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; (3) Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; (4) Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ và xác nhận quá trình công tác thể hiện rõ phân loại cán bộ hàng năm trong thời gian tại ngũ.
- Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe). 
          - Phòng PX01, Công an tỉnh sẽ trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển, giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh tại Công an huyện nơi đăng ký sơ tuyển để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký tuyển sinh, nộp theo hồ sơ về các trường CAND. Lệ phí chụp ảnh của thí sinh dự tuyển 50.000đ/1 thí sinh.
          - Lệ phí để phục vụ công tác tổ chức thi tuyển do các trường CAND thu theo quy định (mức lệ phí các trường CAND sẽ thông báo sau).
          - Công an các huyện, thành phố không yêu cầu công dân nộp xác nhận nơi cư trú mà có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để tra cứu thông tin cư trú của công dân.
          12. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
          - Bìa hồ sơ tuyển sinh;
          - Lý lịch tự khai;
          - Thẩm tra lý lịch;
          - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);
            - Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an);
          - 02 Bản sao được chứng thực từ bản chính: Thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; học bạ trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;
          - Đối với công dân dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị;
          - Tài liệu có liên quan khác.
          12. Tổ chức chiêu sinh, nhập học
          - Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh sẽ thông báo Công an các huyện, thành phố có thí sinh trúng tuyển biết và yêu cầu hoàn thiện các tài liệu, thủ tục có liên quan để nhập học cho thí sinh theo quy định.
          - Hồ sơ nhập học gồm:
          + Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an;
          + Bản lý lịch tự khai có xác nhận theo quy định;
          + Bản thẩm tra lý lịch;
          + Giấy chứng nhận sơ tuyển;
          + Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe;
          + Xác nhận nơi thường trú;
          + Bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
          + Biên bản xét duyệt của Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh;
          + Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh;
          + Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;
          + Giấy báo nhập học;
          + Các tài liệu khác có liên quan. 
         Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông báo thêm các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh khi có hướng dẫn của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND. Mọi vướng mắc liên hệ với bộ phận tuyển sinh Công an cấp huyện, thành phố hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lai Châu (Bộ phận tuyển sinh: Liên hệ đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Vỹ (số điện thoại: 0336336345) để được hướng dẫn./.

Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập187
  • Hôm nay48,983
  • Tháng hiện tại1,083,442
  • Tháng trước1,492,501
  • Tổng lượt truy cập11,523,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down