Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ tư - 13/09/2023 02:52
Bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, xác định: tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, những cán bộ, đảng viên, những người lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng bộ với các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, đúng quy định phục vụ tốt công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cơ sở đã được chú trọng.


ảnh minh họa
Tuy nhiên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải tiếp tục giải quyết tốt hơn: nhận thức, ý thức và trách nhiệm về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới của một số cấp ủy, tổ chức đảng có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. Một số quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa cụ thể, chưa bao quát hết những vấn đề thực tiễn phát sinh. Công tác nắm tình hình, cập nhật thông tin về chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp thẩm tra, xác minh, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, kịp thời.
Trong bối cảnh mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp; để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới cần quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị và  ý thức “tự bảo vệ” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Cần nhận thức rõ: Bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó quan trọng và thường xuyên nhất là các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.
Hai là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bồi dưỡng, nâng cao tinh thần, đạo đức cách mạng, đề cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.
Ba là, Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch đến chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử chống đối, cơ hội chính trị. tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 20-10-2018, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác, nắm vững âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xác định các chủ trương, giải pháp cụ thể, khả thi đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Bốn là, Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với nhân sự làm việc ở các cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. Tuyệt đối không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn chính trị hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, rà soát chính trị nội bộ. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định./.
 

Tác giả: Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Trực ban
Tín nhiệm mạng
Số điện thoại cần biết
Hot line
An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao
laichau.gov.vn
bocongan.gov.vn
Lịch tiếp công dân
dichvucong.bocongan.gov.vn
Khai báo tạm trú
Chuyển đổi số
Cải cách hành chính
TRANG ZALO CÔNG AN LAI CHÂU
  • Đang truy cập353
  • Hôm nay54,466
  • Tháng hiện tại1,143,473
  • Tháng trước1,583,305
  • Tổng lượt truy cập14,748,573
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down